www.rum46.dk
Videoudadtil
19 Jan, 2001 -
04 Feb, 2001
Artillery, Lone Haugaard Madsen, Pernille Madsen, Jacob Nielsen, Berit Nørgaard,
Jon Paludan, Tanja Nellemann Poulsen og Sixten Therkildsen
Video i byrummet

Klik på billedet og se flere billeder
Pressemeddelelse Videoudadtil
I perioden 19. januar til 4. februar vil man i centrum af Århus støde på 8 kunstvideoer. Som titlen antyder er videoerne placeret i vinduer ud mod gaden og fanger derfor den tilfældigt forbipasserendes blik. Flere af videoerne er stedsspecifikke og udført af kunstnere med tilknytning til Århus. Videoerne spænder over forskellige temaer.

Nogle dokumenterer en handling, som griber ind i folks dagligdag og måske ændrer deres adfærdsmønstre, fx Berit Nørgaards video som reflekterer TV´ets funktion i hjemmet. Andre er optaget af små perceptionsmæssige forskydninger ex Lone Haugaard Madsens video. Jon Paludans video er præget af syntetisk natur og en drengerøvsagtig teknikfetischering, mens Pernille Madsen arbejder humoristisk med tings tingslighed. Kunstnergruppen artillery viser hjemmevideo, mens Sixten Therkildsen med klip fra brugte hjemmevideoer går bag om tøjs historie. Jacob Nielsen viser højdepunkter fra en boksekamp og i Tanja Nellemann Poulsens videoer kan man i brudstykker få indblik i gadens historier.

Videoudadtil henvender sig både til den kunstinteresserede og den tilfældigt forbipasserende beskuer. Der er udarbejdet et kort over videoernes placering i byrummet, som uddeles ved ferniseringen og er tilgængeligt på www.rum46.dk. Den tilfældigt forbipasserende har ikke et kort og møder derfor kunstvideoen uden forventning om, at det er kunst. Videoen vil for den person måske alligevel skille sig ud fra omgivelserne, fordi den ikke er en reklamespot eller besidder en anden målrettet meddelelse.

Placeringen i det offentlige byrum betyder at værkerne påvirker deres omgivelser samt at omgivelserne påvirker værkerne via fx lyde, folk der bevæger sig ind over skærmen og spærrer for udsynet, vejret etc. Alle faktorer som tilfører værket et tilfældigt islæt - " støj " som ikke kan planlægges af kunstneren. Samspillet med omgivelserne og beskueren er derfor essentielt.

Placeringen i private hjem markerer sig i et spændingsfelt mellem det offentlige og det private. Selvom monitoren er placeret i vinduet ud mod gaden (det offentlige), kigger vi ind ad vinduet (det private). Beskuerens position vil her være præget af faren og nysgerrigheden ved at komme for tæt på - som en vindueskigger.

Alle er velkomne fredag den 19. januar 2001 kl. 18.00, hvor der er afgang til en fælles rundtur til værkerne i byrummet fra rum46, Spanien 9b.

Venlig hilsen rum46

Sixten Therkildsen
Folkekirkens Kirkens Nødhjælp, Sct. Pouls kirkeplads
Den ene halvpart af dette projekt bestod af en video som kørte på en monitor i udstillingsvinduet i en genbrugsforretning. Videoen bestod af korte klip fra hjemmevideoer som Sixtens familie havde filmet gennem de sidste ti år i anledninger af højtider og hverdagslige begivenheder. Den anden halvpart af projektet var en samling af tøj fra Sixtens families aflagte garderobe. Han forærede det gamle tøj til genbrugsforretningen hvorefter kunderne i forretningen havde mulighed for at købe tøjet og for at se lidt af den historie som fulgte med tøjet på videoen i butiksvinduet. Videoen havde altså et praktisk formål på stedet. Se desuden www.sixtentherkildsen.dk
pressemeddelelse

Kampsport - Jacob Nielsen
Nippon Sport, Norsgade,

Lone Haugaard Madsen
Mejlgade 32-34, gården
Et lokale på det Jyske Kunsakdemi affotograferet. Billederne er drejet 90 grader, overført til video og vist på en vinduesrude i det affotograferede lokale.
Via en enkel gestus undermineres eller forskydes de rumlige konstruktioner. I den illusion der opstår, rejses spørgsmål og tvivl, der konstituerer en perceptionsændring,- et skift i vores opfattelse af rummet.

Historier fra Gaden - Tanja Nellemann
Hair Line, NørregadeRELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46